Distributivni centri

Kroz godine kontinuiranog rasta i razvoja poslovne aktivnosti kompanije, neminovno su se dešavale promene u poslovnom okruženju, promene u procenjenom potencijalu tržišta, njegovoj segmentiranosti, stepenu likvidnosti, nivou tehnologije, primeni novih trendova i dizajnerskih pravaca, kvalitetu servisa.

Imajući u vidu okolnosti, menadžment kompanije je usmeravao odluke u pravcu diversifikacije celokupnog poslovanja sa krajnjim ciljem redistribucije visokih rizika. U tom smislu formirane su posebne poslovne jedinice koje su funkcionalno razdvojene, nazivamo ih Disributivni Centri, a partikularno svaki od njih nudi tržištu podjenako izdiferenciran output:

U svakom od DC postoji:

Proizvodnja, trgovina, usluge

Sve vrste pločastih materijala, kant trake i lepkovi, okov za nameštaj

Veleprodaja, maloprodaja, uskoro i web prodaja

Uvoz, izvoz, domaće transakcije

Repromaterijal, poluproizvod, gotov proizvod

Ovakav pravac razvoja determinisan je i željom da se maksimizuje kvalitet servisa koji nudimo klijentima, sa krajnjim ciljem plasmana: BILO KOJI ARTIKAL IZ ASORTIMANA, U ROKU 48H, U BILO KOJU TAČKU NACIONALNOG TRŽIŠTA. Zbog toga je i planirana regionalna lociranost DC:

Ivanjica

Beograd

Kragujevac

Distributivni Centar Ivanjica

Šume bb, 32250 Ivanjica

+381-32-651-922

+381-32-651-923

+381-32-651-927

+381-32-660-121

office@tis.rs

Distributivni Centar Nova Pazova

Vojački put 20, Vojka, Stara Pazova, Srbija

+381-22-327-444

+381-22-327-555

pazova@tis.rs

Distributivni Centar Tis-Jelovica

Kanicova bb, 34000, Kragujevac

+381-34-333-400

+381-34-333-400

office@tis-jelovica.rs

Izložbeni Prostor – MP Ivanjica

Šume bb, 32250 Ivanjica

+381-32-651-860

+381-32-650-605

kuca.namestaja@tis.rs

Izložbeni Prostor – MP Pazova

Vojački put 20, Vojka, Stara Pazova, Srbija

+381-22-327-111

+381-22-327-333

mp.pazova@tis.rs

Tis Monte

Vojislavljevića br. 38B, Podgorica, Crna Gora

+382 20 450750

+382 20 450752

office@tismonte.me